Sanja Bukač Štritof, doula

Sanja (https://doulasanja.com/) je završila je studije kriminalistike, a radi u nakladništvu. 2014. odvažila se slijediti svoj poziv te je završila obuku za doule koju je organizirala Hrvatska udruga Doula u suradnji sa svjetskom organizacijom Dona International. Od tada poseban sjaj u njenim očima možete primijetiti svaki put kad, nakon što je pružila nenametljivu, ustrajnu i stručnu podršku rodilji, svjetlo dana (ili noći) ugleda novo djetešce. Suradnica je Novih igara od 2019.