Sreća u braku

Sreća u braku

Nije tajna da su bračne statistike u zapadnim zemljama poražavajuće, da su zadovoljstvo i trajnost braka u stalnom opadanju, a stopa razvoda u neprestanom rastu.

Psihološki aspekt poroda: kako umanjiti bol?

Psihološki aspekt poroda: kako umanjiti bol

Postoji more filmova, serija i zapisa koji prikazuju porod na način da krv šiklja na sve strane, žena nekontrolirano urla, muž, ako je prisutan, pada u nesvijest, a porodničari primjenjuju čudne instrumente jednog za drugim.

O BODY psihoterapiji / tjelesnoj psihoterapiji

U body odnosno tjelesnoj psihoterapiji se emocionalni i mentalni problemi shvaćaju kao dio jedinstvene i nerazdjeljive cjeline tijela i uma. Zato body psihoterapeuti puno pažnje posvećuju vezama (ili odsustvu veza) između osjećaja i razmišljanja, između fizičkih osjeta i mentalnih slika, između spontanih impulsa i obrazaca koje osoba koristi u odnošenju prema svijetu.