U body odnosno tjelesnoj psihoterapiji se emocionalni i mentalni problemi shvaćaju kao dio jedinstvene i nerazdjeljive cjeline tijela i uma. Zato body psihoterapeuti puno pažnje posvećuju vezama (ili odsustvu veza) između osjećaja i razmišljanja, između fizičkih osjeta i mentalnih slika, između spontanih impulsa i obrazaca koje osoba koristi u odnošenju prema svijetu.

Što je body psihoterapija?

Sretna žena, tjelesna psihoterapija, body psihoterapija

 

Naše tijelo možemo promatrati kao zrcalo naših misli i osjećaja, jer se naši stavovi, misli i osjećaji u tijelu odražavaju kroz način na koji se krećemo, kako stojimo, kako (z)grčimo i napinjemo naše tijelo ili ga opuštamo i širimo. Općenito, naše ugodne misli i osjećaji se očituju u širenju i doživljaju lakoće tijela, a neugodne misli i teškoće uzrokuju stiskanje i doživljaj skučenosti našeg uma, ali i mišića i drugih tkiva. Ako ova skučenost predugo potraje ili postane nepodnošljiva, tijelo ostane u trajnom stanju zgrčenosti te se može razboljeti i tad govorimo o psihosomatskoj bolesti. U ranim fazama bolest se može manifestirati kroz razne oblike boli, napetosti, umora, mlitavosti i iscrpljenosti. Ako se ovim simptomima ne obrati dovoljno pažnje, oni se mogu tijekom vremena razviti u teže emocionalne i/ili fizičke poremećaje poput depresije, anksioznosti i seksualnih disfunkcija.

Na primjer, obolimo od kronične glavobolje umjesto da se usmjerimo na svoje osjećaje bijesa i nemoći. Ovo se temelji na činjenici da nam može biti lakše prihvatiti i liječiti fizičke teškoće od emocionalnih. Na neprepoznata i neprihvaćena emocionalne stanja možemo posumnjati ako osoba pati od poremećaja u spavanju, glavobolja, boli u mišićima i kostima, seksualnih disfunkcija, umora, somatske iritabilnosti (nemogućnosti mirovanja), te općenitije rečeno, od poremećaja u autonomnim funkcijama kao što su menstruacija, disanje, srčane aritmije i probavne smetnje.

Ako su ova fizička stanja prisutna, ako se ponavljaju i kronična su, onda body psihoterapija može biti od pomoći kako bi se promotrili procesi somatizacije, tj.  procesi putem kojih psihološke teškoće prerastaju u fizičke. Pritom body psihoterapija ne predstavlja lijek ili tretman za takve smetnje, već pomaže u razumijevanju kako se takve tjelesne smetnje uklapaju u životnu priču osobe

Povijest body psihoterapije

da vinci, povijest body psihoterapije

Body psihoterapija započinje svoj razvoj u 1920-tim godinama kad je Wilhelm Reich, učenik i kolega Sigmunda Freuda, opazio da potiskivanje osjećaja korespondira s inhibicijama tijela. Osmislio je pojam karakterni oklop kako bi opisao kako ljudska bića razvijaju ukočena i rigidna držanja tijela te ukočene i rigidne obrasce odnosa s drugima kako bi se zaštitili od emocionalne boli. Prema Reichu, ovi obrasci prožimaju cijelo tijelo i um te sežu i u biološke mehanizme poput metabolizma, autonomnog živčanog sustava i disanja. Suvremeni pristup body psihoterapiji predstavlja integraciju osnovnih grana proizašlih iz Reichovog učenja, neuroznanosti i psihoterapeutskih pristupa poput gestalta, moderne psihoanalize i transakcijske analize.

Kako se provodi body psihoterapija?

sretno tijelo, kako se provodi body psihoterapija

U mnogim slučajevima body psihoterapija započinje kao i u drugim psihoterapijskim pristupima; klijent razgovara s psihoterapeutom o svojim brigama i problemima te se iz tog razgovora razvija daljnji terapijski rad. Body psihoterapeut može raditi izravno s tijelom koristeći dodir, primjerice masažu, ili raditi bez dodira na disanju ili tjelesnim osjetima. Ovaj rad se može izvoditi dok klijent sjedi na stolici, prostirki ili jastuku ili leži na masažnom stolu ili prostirki na podu. S druge strane, klijent može većinu vremena provesti sjedeći na stolici, a da su pritom glavne aktivnosti razgovor i slušanje. Eklektički raspon tehnika koje u svom radu koriste body psihoterapeuti obuhvaća i gestalt dijalog, igre uloga, vizualizaciju, vođeno maštanje, rad na snovima te kreativno izražavanje putem crtanja i kretanja.


Pogledajte aktualne radionice BODY psihoterapije.