Opći upiti / General inquires: informacije@noveigre.hr

Edukacije i usluge iz područja informatičkih vještina / IT related education and services: damir.konjevod@noveigre.hr

Edukacije i usluge iz područja mekih vještina, psihoterapije, te priprave za brak i roditeljstvo / Soft skills, psychotherapy, preparation for marriage and parentship education and services: iva.konjevod@noveigre.hr