PowerPoint i Excel za liječnike i ljekarnike u jednom danu

Dana 9.3.2013. Nove igre d.o.o. organiziraju dva tečaja učinkovitog korištenja uredskih aplikacija posebno pripremljena za stvarne potrebe liječnika i ljekarnika:

  • Izrada MS PowerPoint prezentacija za liječnike i ljekarnike
  • Rad s MS Excel radnim knjigamaza liječnike i ljekarnike

Otkriti ćete znanja i vještine koje su Vam najpotrebnije u svakodnevnom radu s navedenim uredskim aplikacijama te tako ostvariti vremenske i financijske uštede postizanjem veće samostalnosti u korištenju uredskih aplikacija. 

Prijave su otvorene. Više informacija o sadržaju, načinu rada i organizaciji tečaja saznajte na glavnoj stranici tečajeva.