Hrvatska komora primalja

Hrvatska komora primalja štiti prava i interese primalja, promiče identitet i dostojanstvo struke te razvija primaljstvo kroz unaprijeđenje obrazovanja i zakonodavstva.

http://www.komora-primalja.hr/