Hrvatska komora primalja

Hrvatska komora primalja

Hrvatska komora primalja štiti prava i interese primalja, promiče identitet i dostojanstvo struke te razvija primaljstvo kroz unaprijeđenje obrazovanja i zakonodavstva.

Prva katolička osnovna škola u Gradu Zagrebu

Prva katolička osnovna škola u Gradu Zagrebu

Katolička osnovna škola nudi odgojni program koje mu je cilj:

- potraga za kvalitetnijim obrazovanjem,

- briga za ljudsku, duhovnu, intelektualnu, socijalnu formaciju,

- osobna briga za svakog učenika,

- otvaranje učenika svijetu, a da pritom ne gubi nacionalni identitet.

Nakladna kuća Verbum

Nakladna kuća Verbum

Nakladna kuća Verbum jedan od vodećih hrvatskih izdavača i najveći hrvatski nakladnik i knjižar vjerske literature. Od svojega utemeljenja 1992. godine svoju misiju prepoznajemo u nastojanju oko ispravnog vrednovanja čovjeka i poticanju cjelovitoga društvenog i kulturnog razvoja, prvenstveno stavljajući naglasak na promicanje duhovnih i moralnih vrjednota.