1 Iskorištavanje poklon bonova

 1. Kontaktirajte nas putem kontakata s poklon bona.
 2. Dogovoriti ćemo način na koji želite iskoristiti poklon bon i termin.
 3. Ponesite poklon bon na prvi susret. Voditelj edukacije mora označiti Vaš bon iskorištenim, te Vam ga vratiti.

2 Kupovina poklon bonova

Naše poklon bonove možete kupiti po naruždbi (rok isporuke 2 do 10 radnih dana uz isporuku unutar RH).

Za veće narudžbe odobravamo komercijalni popust, te omogućavamo co-branding.

3 Uvjeti korištenja poklon bonova

3.1 Poklon bonovi za coaching učinkovitog korištenja uredskih aplikacija

 • Termin korištenja bona dogovara se ovisno o obavezama polaznika i voditelja.
 • Bon je prenosiv na druge fizičke i pravne osobe.
 • Iskoristiv je i telefonski, putem Skype sastanaka, e-mailom i udaljenim pristupom računalu klijenta.
 • Iskoristiv je u jednom susretu na kojem sudjeluju maksimalno dva polaznika.
 • Uključeni su troškovi putovanja na području grada Zagreba.
 • Moguće su doplate za više sudionika i dulje trajanje prema važećem cjeniku.
 • Rok iskoristivosti bona je godinu dana od datuma izdavanja bona i odnosi se na područje Republike Hrvatske.
 • Nije moguća zamjena bona za njegovu vrijednost u novcu.

3.1.1 Poklon bonovi od 250 kuna

 • Ovim bonovima ostvarujete besplatni jednosatni coaching za jednu osobu.

3.1.2 Poklon bonovi od 500 kuna

 • Ovim bonovima ostvarujete besplatni jednosatni coaching za do dvije osobe.

Početna stranica coachinga učinkovitog korištenja uredskih aplikacija u 4 koraka.

3.2 Poklon bonovi za tečajeve i individualnu psihološku pripremu na porod i rano roditeljstvo

 • Termin korištenja bona dogovara se ovisno o obavezama polaznika i voditelja.
 • Bon je prenosiv na druge fizičke i pravne osobe.
 • Rok iskoristivosti bona je godinu dana od datuma izdavanja bona i odnosi se na područje Republike Hrvatske.
 • Nije moguća zamjena bona za njegovu vrijednost u novcu.

Početna stranica za tečajeve i individualnu psihološku pripremu na porod i rano roditeljstvo.